Важна информация за газовите уредби

Важна информация за газовите уредби

    Газова система, монтирана след м. септември 2014-та година  
    През септември 2014 г. влиза в сила наредба Н32, трябва да мине първоначална проверка в специализиран пункт.
 • Срокът за първоначалната проверка е преди следващия Годишен Технически Преглед ( ГТП ). Пример: Ако сте закупули чисто нов автомобил и сте монтирали веднага газова уредба, то той трябва да мине през първоначална проверка до 3 години след датата на монтажа, тъй като тогава му е следващия ГТП.
 • Ако сте с втора употреба автомобил, който трябва всяка година да преминава ГТП, след монтажа на АГУ или смяна на газова бутилка, трябва да минете на първоначален преглед на газовата уредба в оторизиран пункт на ГТП до края на следващия месец, след монтажа.
 • На автомобил с монтирана газова уредба или вписана в ГТП удостоверението, след 2014-та година, трябва да се смени талона в КАТ до 3 години след първоначалната проверка.
   Газова система, монтирана преди м. септември 2014-та година  
 • Автомобили с монтирани АГУ и вписани в удостоверението за преминат ГТП, преди излизането на наредба Н32 през септември 2014-та, не подлежи на първоначална проверка и няма срок за смяна на талона. 
 • В случай че е изтекъл срока на газовата бутилка който е определен на 10 г. за газови бутилки ( LPG ) и 20 г. за метанови бутилки ( CNG ) от производството им, след тяхната смяна ще трябва да минете на първоначален преглед за да се удостовери и впише в базата данни на пунктовете за ГТП новото обстоятелство.
   Първоначалната проверка на газовата система
 • Тази проверка на газовата система представлява идентификация и установяването на съответствия по отношение на евростандарти, изисквания и проверка за правилен монтаж от съответния газ сервиз. При тази процедурата, официално се вписва в регисъра на Автомобилна администрация, чрез системата на Демакс, всеки автомобил, конвертиран на газ. Проверката се извършва от един или двама газ специалсти – инженери, сертифицирани за тази дейност.
 • КАТ нямат техническа компетентност за да установяват неизправности в газовата уредба!
 • КАТ могат да установят, дали е спазен срока за смяна на талона и дали газовата уредба разполага с необходимите документи, при установено нарушение, глобата е 150 лв.
   Забележка:
 • ПАСПОРТ на Автомобилна Газова Уредба не се изисква от септември 2014 година.
 • Технически преглед на АГУ от септември 2014 година, се извършва от оторизирани пунктове за ГТП.
 • Валидните документи на АГУ са: протокол за монтаж по образец, издаван от ГАЗ сервиза извършил монтажа и съпътстващите сертификати на оборудването, тези документи се проверяват от КАТ и дали е спазен срока за вписването на АГУ в талона на автомобила.
 • Преди септември 2014 година и вписана газова уредба в талона на ГТП, нямате срок за смяна на талона в КАТ.
 • За срока на газовите бутилки следят пунктовете за ГТП и КАТ при проверка на документите.
-
  Източник интернет:
  Редакция и допълнение от Bardolini Gas Service