Автомобилни газови бутилки

Тороидални ø 650

с външен отвор

Tороидални с отвор:
вътрешен | външен
Бързо търсене с външен отвор
ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650
тороидална с външен отвор ø650

( Nr. B096 )

Бутилка 44 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.650 мм )

Цена: 125.00 лв.

.......................................

( Nr. B097 )

Бутилка 48 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.650 мм )

Цена: 128.00 лв.

.......................................

( Nr. B098 )

Бутилка 51 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.650 мм )

Цена: 130.00 лв.

.......................................

( Nr. B099 )

Бутилка 58 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.650 мм )

Цена: 132.00 лв.

.......................................

( Nr. B100 )

Бутилка 64 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.650 мм )

Цена: 138.00 лв.

.......................................

( Nr. B101 )

Бутилка 66 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.650 мм )

Цена: 145.00 лв.

ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650