Автомобилни газови бутилки

Тороидални ø 630

с вътрешен отвор

Tороидални с отвор:
вътрешен | външен
Бързо търсене
ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650
тороидална с вътрешен отвор ø630

( Nr. B060 )

Бутилка 43 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.630 мм )

Цена: 123.00 лв.

.......................................

( Nr. B061 )

Бутилка 47 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.630 мм )

Цена: не е налична

.......................................

( Nr. B062 )

Бутилка 50 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.630 мм )

Цена: 127.00 лв.

.......................................

( Nr. B063 )

Бутилка 55 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.630 мм )

Цена: 131.00 лв.

.......................................

( Nr. B064 )

Бутилка 61 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.630 мм )

Цена: 135.00 лв.

.......................................

( Nr. B065 )

Бутилка 64 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.630 мм )

Цена: 142.00 лв.

ø 550 ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650