Автомобилни газови бутилки

Тороидални ø 550

с външен отвор

Tороидални с отвор:
вътрешен | външен
Бързо търсене
ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650
тороидална с външен отвор ø550

( Nr. B072 )

Бутилка 33 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.550 мм )

Цена: 107.00 лв.

.......................................

( Nr. B073 )

Бутилка 35 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.550 мм )

Цена: 109.00 лв.

.......................................

( Nr. B074 )

Бутилка 37 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.550 мм )

Цена: 110.00 лв.

.......................................

( Nr. B075 )

Бутилка 42 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.550 мм )

Цена: 115.00 лв.

.......................................

( Nr. B076 )

Бутилка 46 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.550 мм )

Цена:119.00 лв.

.......................................

( Nr. B077 )

Бутилка 48 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.550 мм )

Цена: 124.00 лв.

ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650