Автомобилни газови бутилки

Тороидални ø 600

с външен отвор

Tороидални с отвор:
вътрешен | външен
Бързо търсене с външен отвор
ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650
тороидална с външен отвор ø600

( Nr. B084 )

Бутилка 42 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.600 мм )

Цена: 114.00 лв.

.......................................

( Nr. B085 )

Бутилка 44 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.600 мм )

Цена: 116.00 лв.

.......................................

( Nr. B086 )

Бутилка 47 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.600 мм )

Цена: 119.00 лв.

.......................................

( Nr. B087 )

Бутилка 52 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.600 мм )

Цена: 121.00 лв.

.......................................

( Nr. B088 )

Бутилка 57 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.600 мм )

Цена: 126.00 лв.

.......................................

( Nr. B089 )

Бутилка 59 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.600 мм )

Цена: 134.00 лв.

ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650