Автомобилни газови бутилки

Тороидални ø 630

с външен отвор

Tороидални с отвор:
вътрешен | външен
Бързо търсене с външен отвор
ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650
тороидална с външен отвор ø630

( Nr. B090 )

Бутилка 43 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.630 мм )

Цена: 123.00 лв.

.......................................

( Nr. B091 )

Бутилка 47 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.630 мм )

Цена: 125.00 лв.

.......................................

( Nr. B092 )

Бутилка 50 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.630 мм )

Цена: 127.00 лв.

.......................................

( Nr. B093 )

Бутилка 55 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.630 мм )

Цена: 130.00 лв.

.......................................

( Nr. B094 )

Бутилка 61 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.630 мм )

Цена: 133.00- лв.

.......................................

( Nr. B095 )

Бутилка 64 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.630 мм )

Цена: 139.00 лв.

ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650