Автомобилни газови бутилки

Тороидални ø 550

с вътрешен отвор

Tороидални с отвор: вътрешен | външен
Бързо търсене
ø 550 ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650
тороидална с вътрешен отвор ø550

( Nr. B043 )

Бутилка 33 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.550 мм )

Цена: 108.00 лв.

.......................................

( Nr. B044 )

Бутилка 35 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.550 мм )

Цена: 110.00 лв.

.......................................

( Nr. B045 )

Бутилка 37 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.550 мм )

Цена: 112.00 лв.

.......................................

( Nr. B045 )

Бутилка 39 литра

( Размер: вис.210 мм / шир.550 мм )

Цена: - лв.

.......................................

( Nr. B046 )

Бутилка 42 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.550 мм )

Цена: 115.00 лв.

.......................................

( Nr. B047 )

Бутилка 46 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.550 мм )

Цена: 118.00 лв.

.......................................

( Nr. B048 )

Бутилка 48 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.550 мм )

Цена: 123.00 лв.

ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650