Автомобилни газови бутилки

Тороидални ø 600

с вътрешен отвор

Tороидални с отвор:
вътрешен | външен
Бързо търсене
ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650
тороидална с вътрешен отвор ø600

( Nr. B054 )

Бутилка 42 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.600 мм )

Цена: 115.00 лв.

.......................................

( Nr. B055 )

Бутилка 44 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.600 мм )

Цена: 117.00 лв.

.......................................

( Nr. B056 )

Бутилка 47 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.600 мм )

Цена: 120.00 лв.

.......................................

( Nr. B057 )

Бутилка 52 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.600 мм )

Цена: 122.00 лв.

.......................................

( Nr. B058 )

Бутилка 57 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.600 мм )

Цена: 128.00 лв.

.......................................

( Nr. B059 )

Бутилка 59 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.600 мм )

Цена: 136.00 лв.

ø 550 ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650