Автомобилни газови бутилки

Тороидални ø 650

с вътрешен отвор

Tороидални с отвор:
вътрешен | външен
Бързо търсене
ø 550 | ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650
тороидална с вътрешен отвор ø650

( Nr. B066 )

Бутилка 44 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.650 мм )

Цена: 125.00 лв.

.......................................

( Nr. B067 )

Бутилка 48 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.650 мм )

Цена: 129.00 лв.

.......................................

( Nr. B068 )

Бутилка 51 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.650 мм )

Цена: 131.00 лв.

.......................................

( Nr. B069 )

Бутилка 58 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.650 мм )

Цена: 134.00 лв.

.......................................

( Nr. B070 )

Бутилка 64 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.650 мм )

Цена: 139.00 лв.

.......................................

( Nr. B071 )

Бутилка 66 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.650 мм )

Цена: 146.00 лв.

ø 550 ø 580 | ø 600 | ø 630 | ø 650