Магазин

Автомобилни газови бутилки

Car gas cylinders

Tороидални
Газови бутилки тороидални
Tороидални с отвор > вътрешен | външен
Всички тороидални бутилки
Газови бутилки тороидални

Тороидални с вътрешен отвор

Бързо търсене с вътрешен отвор

Широчина на бутилките ø 550

( Nr. B043 )

Бутилка 33 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.550 мм )

Цена: 108.00 лв.

.......................................

( Nr. B044 )

Бутилка 35 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.550 мм )

Цена: 110.00 лв.

.......................................

( Nr. B045 )

Бутилка 37 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.550 мм )

Цена: 112.00 лв.

.......................................

( Nr. B045 )

Бутилка 39 литра

( Размер: вис.210 мм / шир.550 мм )

Цена: - лв.

.......................................

( Nr. B046 )

Бутилка 42 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.550 мм )

Цена: 115.00 лв.

.......................................

( Nr. B047 )

Бутилка 46 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.550 мм )

Цена: 118.00 лв.

.......................................

( Nr. B048 )

Бутилка 48 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.550 мм )

Цена: 123.00 лв.

.......................................

Широчина на бутилките ø 580

( Nr. B049 )

Бутилка 35 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.580 мм )

Цена: 106.00 лв.

.......................................

( Nr. B050 )

Бутилка 40 литра

Размер: ( вис.200 мм / шир.580 мм )

Цена: 109.00 лв.

.......................................

( Nr. B051 )

Бутилка 45 литра

( Размер: вис.225 мм / шир.580 мм )

Цена: 114.00 лв.

.......................................

( Nr. B052 )

Бутилка 49 литра

( Размер: вис.240 мм / щир.580 мм )

Цена: 119.00 лв.

.......................................

( Nr. B053 )

Бутилка 51 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.580 мм )

Цена: 129.00 лв.

.......................................

Широчина на бутилките ø 600

( Nr. B054 )

Бутилка 42 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.600 мм )

Цена: 115.00 лв.

.......................................

( Nr. B055 )

Бутилка 44 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.600 мм )

Цена: 117.00 лв.

.......................................

( Nr. B056 )

Бутилка 47 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.600 мм )

Цена: 120.00 лв.

.......................................

( Nr. B057 )

Бутилка 52 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.600 мм )

Цена: 122.00 лв.

.......................................

( Nr. B058 )

Бутилка 57 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.600 мм )

Цена: 128.00 лв.

.......................................

( Nr. B059 )

Бутилка 59 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.600 мм )

Цена: 136.00 лв.

.......................................

Широчина на бутилките ø 630

( Nr. B060 )

Бутилка 43 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.630 мм )

Цена: 123.00 лв.

.......................................

( Nr. B061 )

Бутилка 47 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.630 мм )

Цена: 125.00 лв.

.......................................

( Nr. B062 )

Бутилка 50 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.630 мм )

Цена: 127.00 лв.

.......................................

( Nr. B063 )

Бутилка 55 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.630 мм )

Цена: 131.00 лв.

.......................................

( Nr. B064 )

Бутилка 61 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.630 мм )

Цена: 135.00 лв.

.......................................

( Nr. B065 )

Бутилка 64 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.630 мм )

Цена: 142.00 лв.

.......................................

Широчина на бутилките ø 650

( Nr. B066 )

Бутилка 44 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.650 мм )

Цена: 125.00 лв.

.......................................

( Nr. B067 )

Бутилка 48 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.650 мм )

Цена: 129.00 лв.

.......................................

( Nr. B068 )

Бутилка 51 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.650 мм )

Цена: 131.00 лв.

.......................................

( Nr. B069 )

Бутилка 58 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.650 мм )

Цена: 134.00 лв.

.......................................

( Nr. B070 )

Бутилка 64 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.650 мм )

Цена: 139.00 лв.

.......................................

( Nr. B071 )

Бутилка 66 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.650 мм )

Цена: 146.00 лв.

Газови бутилки тороидални

Тороидални с външен отвор

Бързо търсене с външен отвор

Широчина на бутилките ø 550

( Nr. B072 )

Бутилка 33 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.550 мм )

Цена: 107.00 лв.

.......................................

( Nr. B073 )

Бутилка 35 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.550 мм )

Цена: 109.00 лв.

.......................................

( Nr. B074 )

Бутилка 37 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.550 мм )

Цена: 110.00 лв.

.......................................

( Nr. B075 )

Бутилка 42 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.550 мм )

Цена: 115.00 лв.

.......................................

( Nr. B076 )

Бутилка 46 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.550 мм )

Цена:119.00 лв.

.......................................

( Nr. B077 )

Бутилка 48 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.550 мм )

Цена: 124.00 лв.

.......................................

Широчина на бутилките ø 580

( Nr. B078 )

Бутилка 36 литра

Размер: ( вис.180 мм / шир.580 мм )

Цена: 108.00 лв.

.......................................

( Nr. B079 )

Бутилка 39 литра

Размер: ( вис.190 мм / шир.580 мм )

Цена: - лв.

.......................................

( Nr. B080 )

Бутилка 41 литра

( Размер: вис.200 мм / шир.580 мм )

Цена: 114.00 лв.

.......................................

( Nr. B081 )

Бутилка 46 литра

( Размер: вис.220 мм / щир.580 мм )

Цена: 119.00 лв.

.......................................

( Nr. B082 )

Бутилка 51 литра

( Размер: вис.240 мм / шир.580 мм )

Цена: 123.00 лв.

.......................................

( Nr. B083 )

Бутилка 54 литра

( Размер: вис.250 мм / шир.580 мм )

Цена: 134.00 лв.

.......................................